OM PROJEKTET

BOSTADSOMRÅDET

Sjöterrassen är ett bostadsområde med unik karaktär. Husen har placerats och utformats på ett omsorgsfullt sätt som uppmuntrar till spontana möten på gator och torg. Genom bostädernas takterrasser och uteplatser speglas visionen om ett socialt familjeliv till vardags såväl som till fest.

Från bostadsområdet är det nära till det mesta. Närcentrum ligger t.ex. bara någon minuts promenadavstånd bort. Här kan du bekvämt inhandla alla dagligvaror, shoppa kläder, delta i kulturlivet eller bara ta en fika. Ett stenkast bort finns även skolor, förskolor, badhus och sporthall. Stranden med Ängsbadet ligger bara 300 meter från din dörr. Badplatsen med sina bryggor och intilliggande gräsytor inbjuder till bad, picknick, lek och idrottsaktiviteter.

REKREATION

Invid bostadsområdet finns inbjudande grönytor där barn i alla åldrar kan leka. För den som är odlingsintresserad finns det inte mindre än fem olika koloniområden där kommunens invånare kan hyra odlingsplats. I närområdet planeras även ett stort antal odlingslotter för den som har eller vill få gröna fingrar. Bara ett par kilometer bort finns både Vinterskogens och Bornsjöns naturreservat som är ett perfekt utflyktsmål för hela familjen.

Slagsta Marina finns i närområdet. Här finns utöver hamnen även campingplats, café och restaurang. Under vinterhalvåret ger närheten till Flottsbrobacken möjlighet till vintersporter. Bara liftsystemet består av fem backar, snowboardpark och är mycket familjevänligt. Området håller även öppet under sommarhalvåret då det erbjuds bl.a. kanotpaddling, mountainbiking, badmöjligheter och vandringsturer.

KOMMUNIKATION

Vill du enkelt ta dig in till Stockholm City ligger närmaste tunnelbanestation bara 3 minuters gångväg från din ytterdörr. Tågresan tar sedan endast 30 minuter med röda linjen. Med bil tar det 20 minuter in till centrum. För den som vill ut i världen ligger Arlanda Airport 45 minuter, Bromma Airport 25 minuter och Skavsta 45 minuter från bostaden.
 • Förskolan Humlan: 200 m
 • Förskolan Myran: 500 m
 • Förskolan Lysmasken: 800 m
 • Fittjaskolan: 200 m
 • Tallidsskolan: 900 m
 • T-bana: 250 m
 • Mångkulturellt Centrum: 100 m
 • Butiker: 300 m
 • Outlet: 800 m
 • Ängsbadet: 300 m
 • Idrottshall: 150 m - Kungens Kurva/Skärholmen Galleria (SKHLM): 7 km

NÄROMRÅDET

HANDEL

Botkyrka kommun samverkar aktivt med intilliggande kommuner i syfte att förstärka regionens attraktivitet inom olika områden. I närområdet finns bl.a. Kungens Kurva, skandinaviens största och stockholmsområdets mest expansiva handelsplats med ca 15 miljoner besökare per år. Butiksutbudet i Kungens Kurva består bland annat av Ikea, Heron City och ett antal större matbutikskedjor. Skärholmen Galleria (SKHLM) har ett imponerade brett butiksutbud och är en av Europas största inomhusgallerior. Dessa handelsplatser gör tillsammans regionen/närområdet till det främsta vad gäller shopping i Stockholmsområdet, Sverige och Norden.

Under de kommande 20 åren kommer handelsplatsen Kungens Kurva att expandera ytterligare innebärande ett tillskott av verksamheter utöver handel som bl.a. kultur-/nöjesverksamhet, nya kontor/arbetsplatser samt bostäder. Området kommer även att kompletteras med en förbättrad infrastruktur, inte minst genom byggandet av förbifart Stockholm.

Vill du ha mer information om Botkyrka kommun och närområdet rekommenderar vi dig att besöka kommunens webbsida. Här får du enkelt och snabbt reda på allt som är värt att veta om vad som händer i kommunen. www.botkyrka.se
Upp

ARKITEKTEN HAR ORDET

Sjöterrassen representerar en ny levande och spännande stadsmiljö med karaktär. Gestaltningen av husen är genomgående anpassad till de krav som ställs på ett modernt boende. Här erbjuds ett stadsmässigt och praktiskt boende för familjer och individer med högt ställda krav på funktionalitet och estetik.

Den övergripande ambitionen är att erbjuda ett tidsenligt boende i södra Stockholm. Boendemedverkan och möjliggörande av lokal boendekarriär med bostadsrätt som upplåtelseform är tre viktiga utgångspunkter i detta sammanhang.

Det är en för oss bärande tanke att gestalta allmänna platser och gator som i den traditionella staden. Från Fittja Centrum går ett diagonalt promenadstråk genom stadsdelen och kopplar vidare genom bostadsområdet via ängslandskapet ned till strand och vatten. Diagonalens stenlagda mönster kopplar samman hela området och fungerar både som trottoar, cykelbana, köryta och torg.

Bostäderna är gestaltade som townhouses – stadsradhus i kombination med etage- och enplanslägenheter med uteplats och markkontakt. Alla bostäder har individuella entréer vilket skapar liv och aktivitet i både gatu- och gårdsrum. Utemiljöerna är genomgående urbant gröna med rumslig variation och kvalitet. Sjöterrassen skapar en grön, levande, urban miljö mellan områdescentrum och ängslandskap med anslutande vatten och rekreationsområden med endast några minuters gångavstånd från tunnelbanestation! Områdets kvaliteter består bl.a. i sjöutsikt, egen uteplats och/eller takterrass. Här erbjuds man ett ljust välplanerat boende, yteffektiva planlösningar och en väl tilltagen rumshöjd.

Husen har en varierande skala mellan 1-3 våningar som harmonierar med och tar upp platsens nivåskillnader. Bebyggelsen är grupperad på ett ledigt och informellt sätt som uppmanar till ett spontant och okonstlat umgånge grannar emellan. Det finns likheter mellan radhus och lägenheter samtidigt som en spänstig variation ges i det arkitektoniska uttrycket.

Fasadernas färgskala skapar ett djup i perspektivet vilket ger betraktaren en god orienterbarhet och området en tydlig identitet. Husens detaljering är noga studerad och består bl.a. i träpaneler med varierande bredd, designade terrassräcken, spaljéer och entrétak.

Sammantaget skapas i området en känsla av omtanke och trygghet som borgar för att Sjöterrassen blir framtidens bostadsområde.

/ STEFAN SJÖBERG, KJELLANDER+SJÖBERG ARKITEKTER
Upp
 

SÅ BOR DU I BRF SJÖTERRASSEN

När du köper en nyproducerad bostadsrätt är fördelarna många jämfört med att köpa en äldre bostad. Din nya bostad håller en högre modern standard samtidigt som den är byggd utifrån NUTIDENS förutsättningar och behov. Det är viktigt för Hemgården att bostadsköpet ska bli lugnt och tryggt. Du slipper som kund upptrissade budgivningar och stressande beslut. När du skrivit på köpeavtalet kan du i god tid organisera din flytt och enkelt göra de tillval du önskar samtidigt som du planerar hur du vill bo i ditt framtida hem.

LÄGENHETSFÖRDELNING

Hus 5 2 RoK 10 st 45 m2 BOA
Hus 1 & 2 2 RoK 10 st 54 m2 BOA
Hus 5 3 RoK 10 st 72 m2 BOA
Hus 1 & 2 3-4 RoK 13 st 81 m2 BOA
Hus 3, 4, 6, 7 6 RoK 19 st 121 m2 BOA

TV/TELEFONI/BREDBAND

Bostadsrättsföreningen tillhandahåller bredband/ trådlöst internet, bredbandstelefoni och digital tv i grundutbud. Föreningen har för avsikt att teckna avtal med Telia omfattande basutbud (Telia Triple Play). Avgift för TV/bredband/bredbandstelefoni redovisas separat på månadsavin och tillkommer utöver de redovisade månadsavgifterna enligt kostnadskalkyl. Samtalskostnader betalas därutöver individuellt av bostadsrättsinnehavaren mot separat faktura från leverantören av tjänsten.

INFLYTTNING

Byggnationen av Brf Sjöterrassen beräknas starta våren 2012 med första inflyttning under hösten/vintern 2013.

UPPVÄRMNING, EL OCH VATTEN

Bostädernas gemensamma behov av uppvärmning (fjärrvärme) och vatten ingår i årsavgiften. Förbrukning av hushållsel betalas via enskilda abonnemang av respektive medlem.

DRIFT OCH SKÖTSEL

Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel av gemensamma utrymmen och markytor. Kostnaden för denna är inkluderad i årsavgiften.

MILJÖ

Vi på Hemgården arbetar målmedvetet med ett helhetsorienterat hållbarhetstänkande. Vi betraktar detta som en självklarhet kopplat till modernt byggande och boende. Byggmaterial väljs med hänsyn tagen till allmän miljöbelastning och till människor som är allergiker eller överkänsliga. Istället för PVC-mattor använder vi genomgående parkettgolv och klinkers i våtrum. I vårt miljöarbete ingår även att bygga energieffektiva bostäder.

Samtliga bostäder har låg energiförbrukning och värms upp med fjärrvärme. Detta gynnar både din plånbok och vår gemensamma planet.

FINANSIERING

Bostadsrättsföreningens lån kommer lämnas av den bank som Hemgården väljer att samarbeta med i projektet. Samma bank erbjuder dig som bostadsrättsköpare fördelaktiga lånevillkor till insatsen, givetvis efter sedvanlig kreditprövning.

FÖRENINGENS STYRELSE

Hemgården har bildat bostadsrättsföreningen och utsett dess första styrelse. I styrelsen ingår tre representanter från Hemgården med lång erfarenhet från styrelsearbete, med uppgift att företräda de kommande medlemmarnas intressen. Styrelsen utses av Hemgården till och med ett år efter godkänd slutbesiktning. Därefter tar föreningens nya medlemmar över och driver verksamheten vidare.

FÖRENINGENS STÄMMA

Varje år, normalt under senvåren, håller bostadsrättsföreningen en föreningsstämma där föreningens verksamhet och ekonomiska ställning redovisas. Här väljer också medlemmarna vilka som ska sitta i styrelsen för föreningen. Alla medlemmar kallas till föreningsstämman.

ÖVRIGA VILLKOR

Övriga villkor framgår av förhandsavtalet och andra handlingar, exempelvis bostadsrättsföreningens stadgar, som överlämnas vid undertecknandet av förhandsavtalet.
Upp
 

FÖRSÄLJNING

STEG 1 – FÖRHANDSAVTALET

Först upprättas ett så kallat förhandsavtal med bostadsrättsföreningen där ett förskott om 10% av insatsen erläggs.

Förutsättningarna för den bildade bostadsrättsföreningens ekonomi redovisas i kostnadskalkylen som är en av flera bilagor till avtalet. Förhandsavtalet är med angivna förutsättningar bindande. Det är därför viktigt att du redan i detta läge försäkrat dig om att du har finansieringen klar så att du vid kontraktsskrivningen kan påvisa lånelöfte eller motsvarande från bank eller annan finansiär. Banken som Hemgården kommer att samarbeta med kan efter sedvanlig kreditprövning lämna en offert på lånet till din nya bostad, finansiera ditt förskott samt hjälpa dig med en individuell boendekalkyl.

STEG 2 – UPPLÅTELSEAVTAL

När den ekonomiska planen är klar och registrerad tecknar köpare upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen, vilket är det slutgiltiga avtalet avseende din bostadsrätt. Detta beräknas ske ca. 1 månad före tillträdet.

EKONOMI

BETALNING

I samband med tecknande av förhandsavtal erläggs en handpenning motsvarande 10% av insatsen. Kvitto på resterande del av köpeskillingen visas upp i samband med tillträde.

TILLVAL

Du kommer att erbjudas att göra vissa tillval inom kommande inredningsprogram. Val samt beställning av tillval måste göras inom de tidsramar och efter de rutiner som anges i det kommande inredningsprogrammet för att hinna färdigställas innan inflyttning. Betalning av tillval sker mot faktura. För tillval gäller att om tilläggskostnaden understiger 10 000 kr, faktureras den i sin helhet mot faktura om 30 dagar efter påskriven beställning. Vid tilläggskostnader över 10 000 kr, faktureras 25% som en handpenning inom 30 dagar från godkänd beställning. Resterande köpeskilling betalas i samband med tillträdet, utkvittering av nycklar sker vid uppvisande av kvitto. Tillvalsavtalet upprättas mellan entreprenören och dig som köpare. Avtalet är bindande.

ÅRSAVGIFT

Årsavgiften betalas månadsvis från och med tillträdesdagen. Avier för detta skickas ut. I årsavgiften ingår inte kostnader för bredband/internet/Telia Triple Play, basutbud. Kostnad för hushållsel tillkommer. Årsavgiften presenteras i separat prislista.

GARANTIER

Som köpare av våra nybyggda bostäder omfattas du av Hemgårdens trygghetspaket:

INSATS- OCH FÖRSKOTTSGARANTI

Insatsgaranti och förskottsgarantin utfärdas av GAR-BO AB eller motsvarande. Garantin garanterar fullgörandet av bostadsrättsföreningens skyldighet att återbetala insatser, upplåtelseavgifter och förskott enligt bostadsrättslagen.

INKÖPSGARANTI

Hemgården förvärvar bostadsrätter som inte sålts av föreningen. Därmed behöver ingen köpare vara orolig för föreningens ekonomi.

BYGGFELSFÖRSÄKRING

Byggfelsförsäkring utfärdas av GAR-BO Försäkrings AB eller motsvarande. Byggfelsförsäkringen gäller tio år från den tidpunkt då slutbesiktning har skett. Den gäller för väsentliga fel som uppstår under försäkringstiden.

ANSVARSFÖRSÄKRING STYRELSEN

Om bostadsrättsföreningen styrelse genom vårdslöshet eller försumlighet orsakar föreningen ekonomiska skada ersätts föreningen genom denna försäkring.

FASTIGHETSFÖRSÄKRING (FULLVÄRDE)

Försäkringsbolaget garanterar att vid del- eller totalskada samt delvis skada pga. t.ex. brand, översvämning eller storm återuppbyggs huset till ursprungsskick åt bostadsrättsföreningen.

GARANTITID (2-5ÅR)

Entreprenören åtgärdar fel som framträder under garantitiden under förutsättning att entreprenören är ansvarig för felet. Garanttiden är fem år för arbete och två år för material.

RÄNTEGARANTI

Hemgården garanterar föreningens ränta enligt kostnadskalkyl år 1-3.
Upp
 

OM HEMGÅRDEN

Hemgården är ett svenskt byggmästarföretag som kännetecknas av ansvarstagande och genuint hantverk. Vår affärsidé är att med omtanke och yrkeskunnande skapa sunda, ekonomiska och vackra hus.

Företagets motto är ”en nöjd kund i ett sunt hus”. Hemgårdens centrala värdegrund bottnar i ett kvalitetstänkande. Vi drivs av att skapa framtidens boende.

Hemgården är ett modernt kund- och serviceorienterat bostadsföretag som värderar boendet både ur ett design- och kvalitetsperspektiv. Vi tror på att en blandning av olika bostadskategorier och upplåtelseformer bidrar till ett socialt hållbart och livskraftigt samhälle.

Över tiden har Hemgården medverkat till produktion och planläggning av över 2 000 bostäder och förvärvat ett stort kunnande inom områdena fastighetsförädling och byggande.
Upp
 

OM HEMGÅRDEN

Hemgården är ett svenskt byggmästarföretag som kännetecknas av ansvarstagande och genuint hantverk. Vår affärsidé är att med omtanke och yrkeskunnande skapa sunda, ekonomiska och vackra hus.

Hemgårdens motto är ”en nöjd kund i ett sunt hus”. Hemgårdens centrala värdegrund bottnar i ett kvalitetstänkande från ax till limpa. Vi drivs av visionen att skapa framtidens boende.

Hemgården är ett modernt kund- och serviceorienterat bostadsföretag som värderar boendet både ur ett design- och kvalitetsperspektiv. Vi tror på att en blandning av olika bostadskategorier och upplåtelseformer bidrar till ett socialt hållbart och livskraftigt samhälle.

Över tiden har vi medverkat till produktion och planläggning av över 2 000 bostäder och förvärvat stort kunnande inom fastighetsförädling och bostadsbyggande.
Upp