HEMGÅRDEN

Hemgården är ett svenskt byggmästarföretag som kännetecknas av ansvarstagande och kvalitet. Vår affärsidé är att med omtanke och yrkeskunnande skapa sunda, ekonomiska och vackra bostäder

Vi är ett modernt kund- och serviceorienterat bostadsföretag som drivs av visionen att skapa ett socialt hållbart och livskraftigt samhälle. För oss är integration av funktion och design i varje detalj en självklarhet.

Hemgården arbetar målmedvetet med ett helhetsorienterat hållbarhetstänkande. I vårt miljöarbete ingår att bygga energieffektiva bostäder.

Vi har genom medverkan till produktion och planläggning av över 2 000 bostäder och förvärvat stort kunnande inom samhällsutvecklingsfrågor och bostadsbyggande.